• بازدید: 4227
  • دسته بندی:

        به درخواست یکی از دوستان

بیا بدونیم دمو غنیمت

بیا برقصیم بی غم و آزاد

آخه دلم رو نشکن ، مثال شیشه
بیا برقصیم ، نگو نمیشه (2)

بیا بمونیم امشبو بیدار
که عمر رفته نمیشه تکرار

تو لحظه های خوبی که هستیم
با هم ببینیم لذّت دیدار

آخه دلم رو نشکن ، مثال شیشه
بیا برقصیم ، نگو نمیشه (2)

امشب دل ما چه بی قراره
یه دنیا شادی در انتظاره

همسر ما تو شهر دلها
ستاره های دنباله داره

آخه دلم رو نشکن ، مثال شیشه
بیا برقصیم ، نگو نمیشه (2)

امشب دل ما چه بی قراره
یه دنیا شادی در انتظاره

همسر ما تو شهر دلها
ستاره های دنباله داره

آخه دلم رو نشکن ، مثال شیشه
بیا برقصیم ، نگو نمیشه (2)