• بازدید: 461
  • دسته بندی:
فریدون گله(سناریست وکارگردان قدیمی سینما)درمورد (فریدون فروغی)چنین سخن می گوید:    تحول دورانی از موسیقی جوان ایران در امتداد ارتباطش با سینمای روز چهره های موفقی را در آن سال ها به صحنه آورد.از جمله فریدون فروغی گه صدای سنگین وگرم وبه یاد ماندنی اش سخت به دل ها نشست.آقای فریدون فروغی در دوران فالیت شان همواره مورد توجه نسل جوان زمان خود بودند واز موسیقی شان یادگارهای جذابی به جا مانده است .اگر ریخته های برگ هراس از بادند صحبت پرواز استو جان روزهای دوباره روئیدن را ریشه های توارث دارند.    یاد فریدون فروغی می مانند((مثل آن لحظه که با رون می زند)).....................................

((آقای فریدون گله در ساله ۱۳۸۴خورشیدی با زندگی وداع گفت وبه جمع دیگر دوستانش چون  فریدون فروغی ‌٬فرهاد٬فردین پوپک گلدره و...پیوست

روحشان غریغ رحمت الهی باد