• بازدید: 437
  • دسته بندی:
 فریدون پس از همه ی اینها دربدترین شرایط روحی و فکری و روانی می گذراد و خسته وفرسوده به بیهودگی زندگی ومافیهایش می ادیشید وهیچ کس ازاو سراغی نمی گیردبه گفته ی دوست محبوبش (شهریار قنبری):فریدون را خاموشی کشت.........

(حجت بداغی) می گوید:((فروغی از مدت ها قبل در پی آن بود که تاریخ ایران را درقالب آلبوم موسیقی روایت کند اما در حسرت این کار ماندوبه تاریخ پیوست ))