• بازدید: 337
  • دسته بندی:
عکسی ازفریدون فرغی در اوج عزلت

 

           روح آن مرحوم شاد

             ویادش گرامی باد