• بازدید: 456
  • دسته بندی:
نام ترانه:یار دبستانی من

آهنگساز:منصور تهرانی

اجرا:۱۳۵۹برای فیلم((از فریاد تا ترور))به کارگردانی((منصورتهرانی))

یار دبستانی من

با من وهمراه منی

چوب الف بر سرما

بغض من و آه منی

حک شده اسم من تو

روتن این تخته سیاه

ترکه ی بی داد ستم

مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما

هرزه تموم علفاش

خوب اگه خوب٬بداگه بد

مردهدلای آدمش

دست من توباید این

پرده هاروپاره کنه

کی می تونه جز من تو

درد مارو چاره کنه

یار دبستانی من

با من وهمراه منی

چوب الف بر سرما

بغض من وآه منی